Reklamační řád

V tomto článku máme popsáno, jakým způsobem můžete u nás zboží reklamovat a jak můžete odstoupit od kupní smlouvy v rámci 14 dní od převzetí balíčku.

1.REKLAMACE

Pokazil se vám výrobek od nás?

Moc nás to mrzí, ale samozřejmě se to může stát.

Napište nám na email info@vasenebe.cz a popište závadu a ideálně přiložte fotografie výrobku, dále se domluvíme na postupu.

Co se týče reklamace takové, že bylo zboží poškozeno při přepravě, pak je potřeba nás kontaktovat ihned v den převzetí balíku, pokud je balík nepoškozen. Pokud je balík poškozen, nepřebírejte jej! Pokud převezmete poškozený balík a zboží bude poškozeno, bohužel tady s reklamací nic nenaděláme. Pokud se nám ozvete po týdnu, že zboží bylo poškozeno při přepravě, pak bohužel takovou reklamaci nemůžeme uznat. Balík vždy ihned otevřete a zkontrolujte, zda je vše v pořádku. 

>>>Reklamační formulář ke stažení zde<<<

 2.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Od převzetí balíčku máte 14 dní na to, abyste se se zbožím seznámili a případně ještě v této lhůtě nám jej zaslali zpět. Můžete si věci prohlédnout jako v klasickém kamenném obchodě. Rozhodně danou věc nesmíte používat, opravdu jen vyzkoušet.

Následně nám můžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jsme vám jej poslali, tedy čisté, nepoškozené, pokud možno s původním obalem buď osobně nebo zasláním na adresu BERRYBOY S.R.O. , Lidická 700/19, Brno 602 00 nebo na Zásilkovnu nebo na Balíkovnu. Níže jsou popsány jednotlivé způsoby.

>>>Formulář pro odstoupení od smlouvy<<<

Do balíčku zpět k nám zabalte:

  • čisté a nepoužívané zboží (jen vyzkoušené)
  • údaje o objednávce (jméno objednávajícího, číslo objednávky) - můžete poslat kopii dodacího listu, který jsme vám poslali s objednávkou
  • číslo bankovního účtu, na který můžeme vrátit peníze

Kam a jakým způsobem doručit balíček? (Balíčky nám nikdy nezasílejte na dobírku, takové balíčky nepřebíráme!)

1. Zašlete balíček přímo na naši adresu BERRYBOY s.r.o., Lidická 700/19, Brno 602 00  a uchovejte si potvrzení o odeslání! 

2. Balíček můžete vrátit přes Zásilkovnu pouze pokud váš balíček má rozměry maximálně 50x40x30cm a váží do 4 kilogramů.

Naše údaje pro Zásilkovnu

Jméno: VašeNebe.cz

Telefonní číslo: +420 732 210 492

Email: info@vasenebe.cz

Pobočka Zásilkovny: Brno, střed, Zábrdovice, Příkop 6 - IBC

Návod jak poslat balíček přes Zásilkovnu najdete zde: https://www.zasilkovna.cz/mezi-nami/

4. Balíček nám můžete vrátit přes Balíkovnu - balíček do 15 kg s maximálním rozměrem 50 x 50 x 50 cm.

Klikněte na následující odkaz a vyplňte své i naše údaje https://www.balikovna.cz/cs/poslat-balik/muj-balik?toBalikovna 

Naše údaje pro Balíkovnu

Křestní jméno: E-shop

Příjmení: VašeNebe.cz

Email: info@vasenebe.cz

Mobil: 732 210 492

Pobočka Balíkovny: Brno IBC Móda a sport, Příkop 838/6, Brno

 

Zakoupili jste si společně s objednávkou službu JEDNODUCHÉ VRÁCENÍ ZBOŽÍ?

1. Zabalte zboží společně s informacemi : Jméno, na které byla objednávka vytvořena, číslo objednávky a číslo účtu, kam můžeme zaslat peníze zpět.

2. Napište nám na email info@vasenebe.cz, my vám obratem zašleme jednorázový kód.

3. Zajděte na kteroukoliv pobočku Zásilkovny. Na Zásilkovně stačí nahlásit jednorázový kód, oni už sami vytisknou štítek s adresou, nalepí jej na balík a odešlou balík k nám. Vy nic navíc neplatíte, o nic se nestaráte.

 

Nejčastější otázky:

Kdy obdržíte peníze zpět při odstoupení od kupní smlouvy?

Pokud bude vše v pořádku, do 2 pracovních dnů budete mít peníze zpět na svém účtu.

Pokud si nebudeme něčím jistí, kontaktujeme vás emailem nebo telefonicky.

Pokud budete požadovat vrácení peněz poštovní poukázkou typu C, bude účtován poplatek dle >>>ceníku České pošty<<<.

Při vracení peněz převodem na účet není poplatek účtován.

Proplatíte mi poštovné při zaslání zboží na reklamaci?

Pokud bude reklamace oprávněná a bude uznána, pak ano, proplatíme vám základní poštovné. Určitě neproplatíme nejdražší poštovné či jakékoliv příplatky navíc.

Vrátíte mi peníze?

Stejný produkt můžete reklamovat 3x, při 3. reklamaci jsme ze zákona povinni vám vrátit peníze a produkt již neopravovat či vyměňovat za nový kus. Obvykle ale se se zákazníkem dohodneme a pokud chce, vrátíme mu částku za zboží již při první reklamaci.

Musím posílat zboží na reklamaci?

Pokud se jedná o viditelnou vadu, kterou můžete vyfotit nebo natočit na video, pak nemusíte. Napište nám email nebo zavolejte na naši zákaznickou linku a domluvíme se na postupu.

Je daný nějaký termín, kdy mohu zboží reklamovat?

Ano, většina zboží má u nás záruku 2 roky, tedy do 2 let od zakoupení můžete využít reklamaci. Pokud si nejste jistí, zda doba již neuplynula, kontaktujte nás, vaši objednávku dohledáme.

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Reklamační řád upravuje vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), které je na tomto serveru prodáváno. Na naše zboží se v záruční době uplatňuje právo kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Prodávající

Provozovatel (správce) serveru

BERRYBOY s.r.o.

IČ: 07635141

Lidická 700/19

Brno 602 00

www.vasenebe.cz

(dále jen "dodavatel" nebo „správce serveru“)

email: info@vasenebe.cz

Telefon: 732 210 492 

Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží, nebo poskytuje služby a to v souladu se svou obchodní činností.

Zákazník je kupující v internetovém obchodě, jedná se o koncového spotřebitele. 

Záruční doba

1) Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím, jak je rovněž uvedeno i v obchodních podmínkách.

2) Záruční doba je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon.

3) Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pro vyměněné zboží platí nová záruční doba.

4) V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. 

Postup reklamace

5) Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme napsat průvodní dopis, kde uvede zejména typ výrobku, číslo objednávky a popis závady, případně i číslo účtu pro případné vrácení peněz.

6) Reklamované zboží odešlete na korespondenční adresu:

BERRYBOY s.r.o.
Lidická 700/19
Brno 602 00

(Zásilku neposílejte na dobírku! Zásilky zaslané na dobírku nepřebíráme!)

7) Zaslání takto připravených dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

8) U zásilek, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, kontaktujeme odesílatele, bez uhrazení poštovného nebudeme zasílat zpět.

9) Reklamované zboží musí být kompletní.

 Kdy nelze uplatnit záruku a zboží reklamovat

10) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či mechanickým poškozením.

11) Podle povahy zboží, stačí namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží. Náhradním dokladem obsahujícím všechny náležitosti může být například faktura nebo paragon.

12) Záruční list nebo náhradní doklad ( faktura / paragon) musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.  

Odstoupení od kupní smlouvy

13) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

14) Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

15) Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na korespondenční adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

16) Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).

17) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena, pokud je to objektivně možné.

18) Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu stejným způsobem, jako platil zákazník, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

19) Pokud zákazník bude souhlasit, vrátí mu prodejce peníze jiným způsobem, pokud mu tím nevzniknou další náklady.

20) Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

Vyřízení reklamace

21) Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

22) Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

23) Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

24) Pokud kupující uplatní své právo na odstranění vad na zboží opravou a v záručním listu nebo náhradním dokladu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu nebo náhradním dokladu.

25) Kupující je oprávněn vyžadovat nové zboží, pokud je reklamace oprávněná.

26) Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v případě, že nějaké chybí. Reklamační lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání chybějících podkladů kupujícím.

27) Nárok na uplatnění záruky zanikne v případě neodborného zásahu nebo nesprávným užíváním zboží.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.