Reklamační řád

 

Pokazil se vám výrobek od nás?

Moc nás to mrzí, ale samozřejmě se to může stát.

Napište nám na email info@vasenebe.cz a popište závadu a případně přiložte fotografie, dále se domluvíme na postupu.

Chcete odstoupit od smlouvy?

Od převzetí balíčku máte 14 dní na to, abyste se se zbožím seznámili a případně ještě v této lhůtě nám jej zaslali zpět. Můžete si věci prohlédnout jako v klasickém kamenném obchodě. Rozhodně danou věc nesmíte používat, opravdu jen vyzkoušet.

Následně nám můžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jsme vám jej poslali, tedy čisté, nepoškozené, s původním obalem.

Jak vrátit zboží?

Zabalte balíček se zbožím a do balíčku vložte kopii dodacího listu nebo faktury, na kterou připište číslo účtu, na který můžeme vrátit peníze. Případně připište, zda chcete pouze vyměnit velikost, nebo chcete vyměnit za zcela jiné zboží. Rádi ve všem vyhovíme, pokud to bude v našich silách.

Balíček můžete vrátit přes Zásilkovnu pouze pokud váš balíček má rozměry maximálně 50x40x30cm a váží do 4 kilogramů.

Zašlete balíček na tuto výdejnu: https://www.zasilkovna.cz/pobocky/brno-zabrdovice-prikop-6-ibc

Návod jak poslat balíček přes Zásilkovnu najdete zdehttps://www.zasilkovna.cz/mezi-nami/

Případně zašlete balíček přes Českou poštu a uchovejte si potvrzení o odeslání!

Balíčky nezasílejte na dobírku, takové balíčky nepřebíráme!

Pokud bude vše v pořádku, ještě v den přijetí balíčku odesíláme peníze zpět na váš účet! Pokud budeme mít o něčem pochybnosti, kontaktujeme vás emailem.

 

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


Reklamační řád upravuje vztahy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „zboží“), které je na tomto serveru prodáváno. Na naše zboží se v záruční době uplatňuje právo kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Prodávající

Provozovatel (správce) serveru

BERRYBOY s.r.o.

IČ: 07635141

Lidická 700/19

Brno 602 00

www.vasenebe.cz

(dále jen "dodavatel" nebo „správce serveru“)


Kontaktní údaje

email: info@vasenebe.cz

Telefon: 530 333 501 

Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží, nebo poskytuje služby a to v souladu se svou obchodní činností.

Zákazník je kupující v internetovém obchodě, nejedná se však o koncového spotřebitele.

Záruční doba

1) Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím, jak je rovněž uvedeno i v obchodních podmínkách.

2) Záruční doba je ze zákona 24 měsíců s výjimkami, které stanoví zákon.

3) Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Pro vyměněné zboží platí nová záruční doba.

4) V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

5) Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě, doporučujeme napsat průvodní dopis, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady.

6) Reklamované zboží odešlete na korespondenční adresu:

BERRYBOY s.r.o.
REKLAMACE
Příkop 27/2a
Brno 602 00

(Zásilku neposílejte na dobírku! Zásilky zaslané na dobírku nepřebíráme!)

7) Zaslání takto připravených dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

8) U zásilek, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, kontaktujeme odesílatele, bez uhrazení poštovného nebudeme zasílat zpět.

9) Reklamované zboží musí být kompletní.

Kdy nelze uplatnit záruku a zboží reklamovat

10) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním či mechanickým poškozením.

11) Podle povahy zboží, stačí namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží. Náhradním dokladem obsahujícím všechny náležitosti může být například faktura nebo paragon.

12) Záruční list nebo náhradní doklad ( faktura / paragon) musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

13) Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem.

14) Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli.

15) Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na korespondenční adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

16) Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů).

17) V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena, pokud je to objektivně možné.

18) Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.

19) Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

20) Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy.

 

Vyřízení reklamace

21) Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.

22) Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní.

23) Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

24) Pokud kupující uplatní své právo na odstranění vad na zboží opravou a v záručním listu nebo náhradním dokladu, je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu nebo náhradním dokladu.

25) Kupující je oprávněn vyžadovat nové zboží, pokud je reklamace oprávněná.

26) Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v případě, že nějaké chybí. Reklamační lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání chybějících podkladů kupujícím.

27) Nárok na uplatnění záruky zanikne v případě neodborného zásahu nebo nesprávným užíváním zboží.

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.